มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

เปิดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก 24 ก.ย. 5624   กันยายน  2556
   
            
ภาคีเครือข่ายร่วมใจเปิดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก
อบต.พันท้ายนรสิงห์  / รพ.สต.บ้านไร่ / รพ.สต.บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ/รพ.สต.บ้านโคก / วัดบ้านไร่ และต้องขอบคุณคณะกลองยาวจากโรงเรียนวัดบ้านไร่ ค่ะ

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

เปิดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก ต.พันท้ายนรสิงห์

ดีเดย์ 24 กันยา นี้  กับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก เป็นความร่วมมือ ระหว่าง อปท.,  รพ.สต.บ้านกสิกรรมฯ ,รพ.สต.บ้านไร่,  รพ.สต.บ้านโคก, อสม.,  ครู  ,นร. ,พระภิกษุ และประชาชนทั่วไป  แล้วจะนำภาพมาฝากนะคะ  โดยพี่อ้อมมือวางภาพถ่ายอันดับ 1  อิอิ