มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๑๗๕๙
ภาพกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๑๗๒๐

ภาพกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๑๗๑๗


ภาพกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๑๖๖๘ ครั้งที่ ๑