มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม คลินิคให้บริการ ANC


ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรอง ADL ในผู้สูงอายุ


ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก


ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑