มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรรม โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษายาเสพติด

ภาพกิจกรรมโครงการ อสน.ห่วงใยดูแลสุขภาพผู้สูงวัยใกล้บ้านใกล้ใจในครัวเรือน ณ.โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล