มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม เคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพกิจกรรม ตรวจพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย