มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น