มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ ๒/๒๕๖๑


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น