มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม เคลือบฟลูออไรด์เด็กปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น