มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น