มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย วัณโรคปอด ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ - พฤษภาคม ๒๕๖๑
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น